Uitsluiting van aansprakelijkheid

Inhoud
De auteur biedt geen enkele garantie dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, juist, volledig of van goede kwaliteit is. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, die veroorzaakt is door het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, behalve indien er een opzettelijke fout of grove nalatigheid van de auteur kan aangetoond worden.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en verplichten tot niets. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of het totale aanbod zonder voorafgaande mededeling te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te stoppen.  

Koppelingen
Indien er rechtstreeks of onrechtstreeks naar hyperlinks verwezen wordt (“koppelingen” – Eng. “links”) die buiten het bereik van de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is hij alleen aansprakelijk wanneer hij kennis heeft van de inhoud ervan en wanneer hij technisch en redelijkerwijze in staat zou zijn om het gebruik ervan te verhinderen indien de inhoud illegaal zou zijn. Voor de verdere inhoud en meer bepaald voor schade die zou voortvloeien uit het al dan niet gebruiken van de langs deze weg aangeboden informatie is alleen de aanbieder aansprakelijk van de website waarnaar verwezen wordt, en niet de auteur, die alleen via koppelingen verwijst naar de bedoelde publicatie. Deze beperking geldt eveneens voor bijdragen van externen in door de auteur geopende gastenboeken, discussiefora en mailinglists.

Auteursrechten
De auteursrechten voor gepubliceerde door de auteur zelf ontwikkelde bronnen berust uitsluitend bij de auteur van de website. Het is verboden de grafische voorstellingen, documentaire geluidsopnames, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties te reproduceren of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. 

Rechtsgeldigheid
Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de geldende rechtspraak, dan blijven de inhoud en de geldigheid van de overige delen van het document onverminderd van kracht.

Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Google Analytics code is supplemented by “gat._anonymizeIp();” to ensure an anonymized collection of IP addresses (so called IP-masking). 

back-to-top